OBTAIN Studie

Farmaco-economische aspecten interferon-beta 1b behandeling

De 'OBservation of Treatment Aspects - Disability and Pharmaco-economics - in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis patients treated with INterferon beta-1b' studie, afgekort OBTAIN studie, onderzocht in Nederland de neurologische en farmaco-economische aspecten van behandeling met interferon-beta-1b bij mensen met Relapsing Remitting MS (RRMS).

De deelnemende patiënten inventariseerden periodiek met behulp van logboekjes in welke mate ze van diverse soorten zorg gebruik maakten.  Daarnaast vulden zij halfjaarlijks vragenlijsten in over neurologische beperkingen ten gevolge van MS en over kwaliteit van leven.

Als 'self-report' meetinstrumenten werden de Guy's Neurological Disability Scale (GNDS) en de Multiple Sclerosis Quality of Life-54 (MSQoL54) vragenlijsten toegepast.

De behandelende neurologen legden de mate van neurologische beperkingen vast door middel van de Expanded Disability Status Scale (EDSS). Ook worden eventuele terugvallen en bijwerkingen van interferon-beta-1b in kaart gebracht.

De OBTAIN studie was een initiatief van de coördinerend onderzoeker Dr. P.J. Jongen, neuroloog, en werd ingegeven door het feit dat prospectief verkregen, lange termijngegevens over de farmaco-economische aspecten van interferon-beta 1b behandeling in de wetenschappelijke literatuur ontbraken.

De studie werd mede mogelijk gemaakt door een unrestricted grant van Bayer Nederland.

Het Steering Committee bestond uit Dr. P.J. Jongen, neuroloog MS4 Research Institute, Dr. S.T.F.M. Frequin, neuroloog St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, en Prof. dr. L.H. Visser, neuroloog St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.

De statistische analyses zijn verricht door de afdeling voor Health Evidence van het Radboud universitair medisch centrum te Nijmegen.

De eerste farmaco-economische analyses zijn verricht door de afdeling voor Health Services Research van de Universiteit Maastricht. De tweede ronde van analyses vindt binnenkort plaats. 

Opbellen
E-mail
Info