EFFECTIMS Studie

Lange-termijn effectiviteit van immunomodulerende behandeling bij Relapsing Remitting MS

De 'EFFECTiveness of Immunomodulatory treatment in Multiple Sclerosis' studie, afgekort EFFECTIMS studie, onderzoekt de lange-termijn effecten van immunomodulerende behandeling met Interferon beta-1a, interferon beta-1b of glatirameer acetaat bij mensen met Relapsing Remitting MS (RRMS). Het onderzoek is een initiatief van het MS4 Research Institute en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Steunfonds Multiple Sclerose.

Rationale

Uit Italiaans onderzoek is gebleken dat RRMS patiënten die binnen 1 á 2 jaar na ziektebegin startten met immunomodulerende behandeling op de lange termijn minder neurologisch beperkingen hadden (Trojano et al. 2007; Trojano et al. 2009) en ook minder vaak  in de Secundair Progressieve (SP) fase waren gekomen (Trojano et al. 2007), vergeleken met degenen die later startten. Deze bevindingen zijn nog niet door anderen bevestigd.

Hypothesen

1. RRMS patiënten die binnen 2 jaar na ziektebegin zijn gestart met immunomodulerende behandeling hebben op de lange termijn minder neurologische beperkingen en minder vaak SPMS dan degenen die later zijn gestart.

2. RRMS patiënten die tijdens de RR fase langduriger zijn behandeld met immunomodulerende middelen hebben op de lange termijn  minder neurologische beperkingen en minder vaak SPMS dan degenen die kortdurend zijn behandeld.

Studieopzet

Retrospectieve observationele studie in twee algemene neurologische praktijken in Zuid-Holland.

Studiecentra en onderzoekers

Reinier de Graaf Ziekenhuis, Delft: Dr. J. Gilhuis.Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag/Leidschendam: Dr. D. Bakker, Dr. Berger-Plantinga.

Inclusiecriteria

Diagnose RRMS; start behandeling met interferon beta-1a, interferon beta-1b of glatirameer acetaat langer dan 3 jaar geleden.

Uitkomstmaten

Expanded Disability Status Scale (EDSS) score; conversie naar SPMS; opname in verpleegtehuis; overlijden t.g.v. MS.

Analyses

De statistische analyses worden verricht door de afdeling Epidemiologie, Biostatistiek en Health Technology Assessment van het UMC St. Radboud te Nijmegen.

Resultaten

De resultaten worden medio 2012 verwacht.

Literatuur

Trojano M, Pellegrini F, Paolicelli D, Fuiani A, Zimatore GB, Tortorella C, et al. Real-life impact of early interferon beta therapy in relapsing multiple sclerosis. Ann Neurol. 2009 Oct;66(4):513-20.

Trojano M, Pellegrini F, Fuiani A, Paolicelli D, Zipoli V, Zimatore GB, et al. New natural history of interferon-beta-treated relapsing multiple sclerosis. Ann Neurol. 2007 Apr;61(4):300-6.

Opbellen
E-mail
Info