CAIR Studie

Adherentie

Adherentie (E: adherence, compliance) staat voor ‘therapietrouw’. De term geeft aan of een medicijn daadwerkelijk  wordt gebruikt zoals met de voorschrijvend arts is afgesproken. Uit onderzoek  blijkt dat 30% tot 50% van de mensen die met geneesmiddelen worden behandeld hun medicijn niet gebruiken zoals is  overeengekomen. Bij behandeling van chronische aandoeningen zou dit  percentage nog hoger liggen.

Onvolledige adherentie heeft twee aspecten:  doses overslaan en vroegtijdig stoppen. Gevolg  kan zijn dat de effectiviteit van de behandeling in het gedrang komt en de  ziekte actiever blijft dan nodig is.

Bij adherentie spelen zoveel factoren een rol dat deze binnen  de mogelijkheden van de gezondheidszorg niet alle zijn bij te sturen. Wanneer  we weten welke zorg  het meeste invloed  heeft kunnen we adherentie met gerichte zorgverlening  verbeteren. Voordelen zijn: effectievere  behandeling en efficiëntere zorg.

Er zijn nauwelijks studies gedaan naar adherentie bij de  diverse middelen tegen MS. Wel weten we dat de meeste mensen die vroegtijdig  stoppen met behandeling dat doen in de eerste 12 maanden.

Studie bij mensen die starten met glatiremeer

Een studie naar adherentie levert betere kennis op wanneer iedereen in de  onderzoeksgroep hetzelfde middel gebruikt. De CAIR studie richt zich op mensen die starten met glatirameer.

Belangrijkste vraag van het onderzoek : is er een verband tussen bepaalde zorg en adherentie in de eerste 12 maanden van behandeling?

Iedereen die start met glatirameer kan tot 1 maand na de eerste injectie meedoen.  Gegevens worden verkregen via de studiewebsite www.cairstudie.nl. Na inloggen kunnen online vragenlijsten worden ingevuld. Alle vragenlijsten kunt u thuis op uw gemak invullen via deze website. Elke 2 weken een korte lijst (5 minuten) over eventueel overgeslagen  injecties, doorgaan of gestopt zijn met behandeling en de zorg die is ontvangen. Elke 3 maanden vragen we naar bijwerkingen, en na 12 maanden naar o.a. kwaliteit van leven en neurologische situatie. Extra bezoeken aan de neuroloog zijn niet nodig.

De CAIR studie wordt financieel ondersteund door een subsidie zonder restricties (unrestricted grant) van  TEVA NV.

Voor meer informatie: www.cairstudie.nl of bel de helpdesk: 0162-520964

U kunt ook een e-mail sturen naar info@ms4ri.nl

Opbellen
E-mail
Info