De Uitdaging Studie

De Uitdaging Studie was een onderzoek naar het mogelijke effect van de driedaagse behandeling De Uitdaging bij mensen met chronische pijn.  

De Uitdaging behandeling is een intensieve vorm van training door een multidisciplinair team, die mensen  met chronische pijn in staat moeten stellen om de eigen mogelijkheden te herontdekken. 

Het was de bedoeling dat de deelnemers zich meer bewust werden van hun lichamelijke, psychische of stemmingsproblemen en/of hun beperkingen, en tevens niet gekende lichamelijke of geestelijke mogelijkheden ontdekken.

De Uitdaging vond plaats op drie achtereenvolgende dagen. Het multidisciplinaire team bestond uit een psychiater, een psychiatrisch verpleegkundige, een anesthesioloog gespecialiseerd in pijnbestrijding, een pijnconsulent, een fysiotherapeut en een danstherapeut. Er waren individuele en groepsbijeenkomsten onder leiding van een van de teamleden. 

Om te kunnen onderzoeken of De Uitdaging behandeling kan leiden tot een toename van kwaliteit van leven of zelfstandigheid bij mensen met chronische pijn vond een verkennend onderzoek plaats. Bij dit pilootonderzoek (pilot study) werd gekeken of in de 6 maanden na De Uitdaging veranderingen optraden in:

  • kwaliteit van leven en zelfstandigheid
  • mate van pijn en houding jegens pijn 
  • mate van stress, angst en depressieve gevoelens
  • belasting van partner of mantelzorger

Deelnemers werden verzocht 4 keer vragenlijsten in te vullen. Zo maten we bij de mensen met chronische pijn de kwaliteit van leven, zelfstandigheid, pijn, houding jegens pijn, angstige of depressieve gevoelens, en stress. Bij de partners of mantelzorgers maten we via een vragenlijst de mate waarin zij werden belast door de zorg voor hun naaste met chronische pijn. Voor beide groepen gold hetzelfde schema van invullen: 1 week voor De Uitdaging en 1, 3 en 6 maanden na De Uitdaging.

De Uitdaging Studie was een initiatief van en werd uitgevoerd in samenwerking met DC Klinieken Rotterdam. 

De geplande behandelingen hebben plaats gevonden. Publicatie van de resultaten is in voorbereiding.       

Opbellen
E-mail
Info