Welkom op de website van MS4 Research Institute

_________

  

Laatste nieuws

----------

Nieuws


Terug naar overzicht

01-12-2019

Digitaal zelfmonitoren: eerste ervaringen, behoeften en wensen van mensen met MS

December 2019 publiceerden K Wendrich, P van Oirschot, MB Martens, M Heerings, PJ Jongen en L Krabbenborg Toward Digital Self-monitoring of Multiple Sclerosis: Investigating First Experiences, Needs, and Wishes of People with MS in het International Journal of MS Care (Int J MS Care. 2019 Nov-Dec;21(6):282-291. doi: 10.7224/1537-2073.2018-083).

Digitaal zelfmonitoren, bijv. met behulp van smartphone apps of activity trackers, zou door mensen met MS kunnen worden toegepast om gepersonaliseerde behandeling en zelfmanagement te bevorderen. Of dit zo zal zijn, hangt af van de bereidheid om deze middelen in het dagelijks leven te gebruiken. Ook is de vraag of mensen ertoe in staat zullen zijn. Een kwalitatieve studie zocht antwoorden op deze vragen.
Zeven volwassenen met MS kregen een diepte-interview vóór en vier weken na gebruik van een activity tracker en een MS-specifieke smartphone app. Gevraagd werd naar hun ervaringen met het gebruik in het dagelijks leven, en hun behoeften en wensen ten aanzien van verdere ontwikkeling en toepassing.
Het bleek dat het gebruik van app en tracker leidde tot meer bewustwording van de lichamelijke toestand, en dat er ook een stimulans was om te handelen naar aanleiding van de gegevens. De deelnemers uitten de wens dat digitale middelen om zelf te monitoren aangepast kunnen worden aan de persoonlijke situatie, dat er begeleiding is bij het interpreteren van de gegevens, en dat digitaal zelfmonitoren wordt geïntegreerd in behandelplannen.

Directe link naar artikelTerug naar overzicht 


Opbellen
E-mail
Info